Copyright © 2015 by Dữ Liệu Bóng Đá Net

Bóng Đá Việt Nam Số 1 Đông Nam Á Như Thế Nào (1993 -2019)

Dũng Phan 08/03/2021
32 lượt xem

Bóng Đá Việt Nam Số 1 Đông Nam Á Như Thế Nào (1993 -2019)


So sánh xếp hạng bóng đá Việt Nam và các nước ASEAN từ năm 1993 đến 2019. Bóng đá Việt Nam đã dẫn đầu khu vực Đông Nam Á trong vài năm lại đây.

Nguồn: https://dulieubongda.net

Xem thêm các Video bóng đá khác tại: https://dulieubongda.net/video-bong-da