Copyright © 2015 by Dữ Liệu Bóng Đá Net

Các cấu trúc câu trong tiếng Trung – Tập 1

Dũng Phan 07/03/2021
35 lượt xem

Các cấu trúc câu trong tiếng Trung – Tập 1


Hôm nay chúng ta sẽ học các cấu trúc sau nhé
只有zhǐyǒu ……才cái …… Chỉ có… mới…
只要zhǐyào……就jiù…… Chỉ cần…. là/ thì…..
如果rúguǒ……就jiù…… Nếu… thì…
要是yàoshì……就jiù…… Nếu… thì…
假如jiǎrú…… 就jìu …… giả sử…thì….
不但búdàn……而且érqiě …… Không những… mà còn…
一yī ……就jiù…… Hễ… là…, cứ….là…., vừa… thì liền….
因为yīnwèi……所以suǒyǐ …… Bởi vì… cho nên…

Nguồn: https://dulieubongda.net

Xem thêm các Video bóng đá khác tại: https://dulieubongda.net/video-bong-da