Copyright © 2015 by Dữ Liệu Bóng Đá Net

Adrian Nilsen Pereira

26/02/2021
39 lượt xem
Profile
Full NameAdrian Nilsen Pereira
Biệt danhA. Pereira
Vị trí thi đấuHậu vệ
Ngày sinh1999-08-31
Quốc tịch Norway
DS Câu lạc bộPAOK Thessaloniki
Player Stats
Stats Unavailable