Copyright © 2015 by Dữ Liệu Bóng Đá Net

Alex Centelles

26/02/2021
9 lượt xem
Profile
Full NameAlex Centelles
Biệt danhA. Centelles
Vị trí thi đấuHậu vệ
Ngày sinh1999-08-30
Quốc tịch Spain
DS Câu lạc bộValencia CF
Player Stats
Stats Unavailable