Copyright © 2015 by Dữ Liệu Bóng Đá Net

Amjhad Nazih

03/03/2021
49 lượt xem
Profile
Full NameAmjhad Nazih
Biệt danhA. Nazih
Vị trí thi đấuThủ môn
Ngày sinh2002-01-18
Quốc tịch France
DS Câu lạc bộOlympique Nimes
Player Stats
Stats Unavailable