Copyright © 2015 by Dữ Liệu Bóng Đá Net

Anderson Esiti

26/02/2021
45 lượt xem
Profile
Full NameAnderson Esiti
Biệt danhA. Esiti
Vị trí thi đấuTiền vệ
Ngày sinh1994-05-24
Quốc tịch Nigeria
DS Câu lạc bộPAOK Thessaloniki
Player Stats
Stats Unavailable