Copyright © 2015 by Dữ Liệu Bóng Đá Net

Anthony Limbombe

03/03/2021
42 lượt xem
Profile
Full NameAnthony Limbombe
Biệt danhA. Limbombe
Vị trí thi đấuTiền đạo
Ngày sinh1994-07-14
Quốc tịch Belgium
DS Câu lạc bộFC Nantes
Player Stats
Stats Unavailable