Copyright © 2015 by Dữ Liệu Bóng Đá Net

Antonio Blanco

26/02/2021
52 lượt xem
Profile
Full NameAntonio Blanco
Biệt danhA. Blanco
Vị trí thi đấuTiền vệ
Ngày sinh2000-07-23
Quốc tịch Spain
DS Câu lạc bộReal Madrid
Player Stats
Stats Unavailable