Copyright © 2015 by Dữ Liệu Bóng Đá Net

Antonio Rosati

26/02/2021
41 lượt xem
Profile
Full NameAntonio Rosati
Biệt danhA. Rosati
Vị trí thi đấuThủ môn
Ngày sinh1983-06-26
Quốc tịch Italy
DS Câu lạc bộTorino FC
Player Stats
Stats Unavailable