Copyright © 2015 by Dữ Liệu Bóng Đá Net

Bruno Amione

26/02/2021
371 lượt xem
Profile
Full NameBruno Amione
Biệt danhB. Amione
Vị trí thi đấuHậu vệ
Ngày sinh2002-01-03
Quốc tịch Argentina
DS Câu lạc bộHellas Verona FC
Player Stats
Stats Unavailable