Copyright © 2015 by Dữ Liệu Bóng Đá Net

Damiano Franco

26/02/2021
34 lượt xem
Profile
Full NameDamiano Franco
Biệt danhD. Franco
Vị trí thi đấuHậu vệ
Ngày sinh2002-02-22
Quốc tịch Italy
DS Câu lạc bộLazio Roma
Player Stats
Stats Unavailable