Copyright © 2015 by Dữ Liệu Bóng Đá Net

Giuseppe Borello

26/02/2021
44 lượt xem
Profile
Full NameGiuseppe Borello
Biệt danhG. Borello
Vị trí thi đấuTiền đạo
Ngày sinh1999-04-27
Quốc tịch Italy
DS Câu lạc bộFC Crotone
Player Stats
Stats Unavailable