Copyright © 2015 by Dữ Liệu Bóng Đá Net

Jose Bica

29/05/2021
56 lượt xem
Profile
Full NameJose Bica
Biệt danhJ. Bica
Vị trí thi đấuTiền đạo
Ngày sinh2003-06-16
Quốc tịch Portugal
DS Câu lạc bộLOSC Lille
Player Stats
Stats Unavailable