Copyright © 2015 by Dữ Liệu Bóng Đá Net

Krisztofer Horvath

26/02/2021
7 lượt xem
Profile
Full NameKrisztofer Horvath
Biệt danhK. Horvath
Vị trí thi đấuTiền vệ
Ngày sinh2002-01-08
Quốc tịch Italy
DS Câu lạc bộTorino FC
Player Stats
Stats Unavailable