Copyright © 2015 by Dữ Liệu Bóng Đá Net

Marco Carnesecchi

26/02/2021
4 lượt xem
Profile
Full NameMarco Carnesecchi
Biệt danhM. Carnesecchi
Vị trí thi đấuThủ môn
Ngày sinh2000-07-01
Quốc tịch Italy
DS Câu lạc bộAtalanta BC
Player Stats
Stats Unavailable