Copyright © 2015 by Dữ Liệu Bóng Đá Net

Marvin Senaya

03/03/2021
10 lượt xem
Profile
Full NameMarvin Senaya
Biệt danhM. Senaya
Vị trí thi đấuHậu vệ
Ngày sinh2001-01-28
Quốc tịch France
DS Câu lạc bộRC Strasbourg Alsace
Player Stats
Stats Unavailable