Copyright © 2015 by Dữ Liệu Bóng Đá Net

Nathan Fuakala

26/02/2021
35 lượt xem
Profile
Full NameNathan Fuakala
Biệt danhN. Fuakala
Vị trí thi đấuHậu vệ
Ngày sinh2001-03-13
Quốc tịch France
DS Câu lạc bộClub Brugge
Player Stats
Stats Unavailable