Copyright © 2015 by Dữ Liệu Bóng Đá Net

Nicola Rauti

26/02/2021
34 lượt xem
Profile
Full NameNicola Rauti
Biệt danhN. Rauti
Vị trí thi đấuTiền đạo
Ngày sinh2000-04-17
Quốc tịch Italy
DS Câu lạc bộTorino FC
Player Stats
Stats Unavailable