Copyright © 2015 by Dữ Liệu Bóng Đá Net

Nicola Zalewski

26/02/2021
15 lượt xem
Profile
Full NameNicola Zalewski
Biệt danhN. Zalewski
Vị trí thi đấuTiền vệ
Ngày sinh2002-01-23
Quốc tịch Poland
DS Câu lạc bộAS Roma
Player Stats
Stats Unavailable