Copyright © 2015 by Dữ Liệu Bóng Đá Net

Paolo Sciortino

23/05/2021
53 lượt xem
Profile
Full NamePaolo Sciortino
Biệt danhP. Sciortino
Vị trí thi đấuTiền vệ
Ngày sinh2003-11-05
Quốc tịch France
DS Câu lạc bộOlympique Marseille
Player Stats
Stats Unavailable