Copyright © 2015 by Dữ Liệu Bóng Đá Net

Seonghoon Cheon

26/02/2021
44 lượt xem
Profile
Full NameSeonghoon Cheon
Biệt danhS. Cheon
Vị trí thi đấuTiền đạo
Ngày sinh2000-09-21
Quốc tịch North Korea
DS Câu lạc bộFC Augsburg
Player Stats
Stats Unavailable