Copyright © 2015 by Dữ Liệu Bóng Đá Net

Simone Panada

26/02/2021
9 lượt xem
Profile
Full NameSimone Panada
Biệt danhS. Panada
Vị trí thi đấuTiền vệ
Ngày sinh2002-06-02
Quốc tịch Italy
DS Câu lạc bộAtalanta BC
Player Stats
Stats Unavailable