Copyright © 2015 by Dữ Liệu Bóng Đá Net

Sylvester Jasper

23/05/2021
71 lượt xem
Profile
Full NameSylvester Jasper
Biệt danhS. Jasper
Vị trí thi đấuTiền đạo
Ngày sinh2001-09-13
Quốc tịch England
DS Câu lạc bộFulham FC
Player Stats
Stats Unavailable